- o alternativní prevenci i léčbě rakoviny

Muž, který se vyléčil z rakoviny prostaty jedlou sodou, slaví 5 let od uzdravení

24.11.2013 21:04

Paul Fassa

Tím člověkem je Vernon Johnston a jeho příběh byl popsán v roce 2009 v článku Natural News (https://www.naturalnews.com/027481_prostate_cancer_baking_soda.html)

Tento článek popisuje pacienta v situaci, kdy se dozvěděl, že je vyléčen ze IV. stadia rakoviny prostaty s metastázami do kostí pánve. Tento závěr mu sdělili v červnu 2008.

I po pěti letech je stále mezi námi a zjevně při síle - vyplývá to z jeho internetových stránek. Poslední záznam zde pořizoval v srpnu 2013, což je 5 let a 2 měsíce poté, co jej v nemocnici pro vojenské veterány prohlásili za vyléčeného.

Medicínským standardem pro vyléčení z rakoviny je přežití 5 let bez dalšího nálezu. Toto předepsané kritérium bývá je zřídka dosahováno při léčbách operací, ozařováním nebo chemoterapií. Je velmi mnoho lidí, kteří umírají na tuto léčbu v průběhu 5 let!

Tento šťastlivec se ale díky intenzivní dvoutýdenní léčebné kůře jedlou sodou a melasou vyléčil nejen z rakoviny, ale i z následků její klasické terapie.

Bezútěšná statistika léčby chemoterapií

V roce 2003 byla prováděna rozsáhlá epidemiologická meta-analýza v centru pro výzkum rakoviny v Australské Sydney a v roce 2004 byla publikována s velmi zajímavými závěry.

Jejím účelem bylo původně stanovit, zda chemoterapie jako hlavní nebo podpůrný léčebný prostředek proti rakovině, má být s ohledem na své vysoké náklady i nadále financována Australským systémem medicíny.

Ve shrnutí výsledků bylo konstatováno: „Všeobecný podíl úspěšného léčebného působení cytotoxické chemoterapie na 5-letém přežití u dospělých pacientů byl odhadnut v Austráli na 2,1% a v USA na 2,3%“.

A v závěru studie je uvedeno: „Ke zdůvodnění pokračujícího financování a dostupnosti léků pro cytotoxickou chemoterapii je nezbytně potřebné důkladné vyčíslení efektivnosti nákladů a jejího dopadu na kvalitu života.“

Jisté je, že tyto výsledky staví do velmi nepříznivého světla jak chemoterapii, tak i celé financování této léčby v systému medicíny. Výsledná čísla však byla potvrzena, studie prošla odbornými recenzemi a byla publikována.

Její shrnutí i s úplnými detaily je dostupné na adrese https://www.burtongoldberg.com/home/burtongoldberg/contribution-of-chemotherapy-to-five-year-survival-rate-morgan.pdf

Z rozsáhlé databáze o rakovině a její léčbě vyplývá, že u pacientů s rakovinou, kteří nepodstoupí konvenční léčbu jich přežívá 5-letou hranici 90%, zatímco u pacientů s konvenční léčbou dochází za stejnou dobu k úmrtí až u 50% případů. Žádná léčba tedy přináší lepší výsledky než chemoterapie!

Zpět k Vernonovi a k jeho jedlé sodě

Do svého léčebného režimu zahrnul Vernon zdravou stravu, dostatek slunění a dechová cvičení. Dostávalo se mu také intenzivní podpory od členů rodiny, když se pokusil sám léčit rakovinu neobvyklou metodou.

Užívání jedlé sody společně s melasou vyvolalo drastickou změnu pH uvnitř jeho těla, vedoucí k okysličení rakovinných buněk a k jejich vymizení. Jelikož rakovinné buňky žijí z fermentace cukrů, stala se melasa návnadou, která umožnila zásadité jedlé sodě do nich pronikat a vyvolávat v nich smrtelné okysličování. (viz https://drsircus.com/medicine/sodium-bicarbonate-baking-soda)

V léčebných kůrách pak pokračoval vždy po několika měsících - vždy po dobu 2 týdnů posiloval tělesnou zásaditost s pomocí jedlé sody a melasy, se kterou měl dobré zkušenosti už z dřívějška (viz https://www.phkillscancer.com/protocol)

I když mnoho léčitelů by nedoporučovalo pouze léčbu sodou a melasou, v případě Vernona Johnstona se to osvědčilo. Je to podobný případ jako třeba Ralph Cole nebo Ann Cameron, kteří se vyléčili intenzivní kůrou používající pouze šťávu z mrkve (viz https://www.naturalnews.com/).

Prohlašování, že existují stovky způsobů léčby rakoviny, jež nejsou toxické ani drahé, není nijak přehnané. Stačí když se podíváte na první z následujících odkazů, který vám je ukáže.

Použité zdroje:
https://www.cancertutor.com/
https://www.burtongoldberg.com/home/burtongoldberg/contribution-of-chemotherapy-to-five-year-survival-rate-morgan.pdf
https://www.phkillscancer.com/
https://www.naturalnews.com/027481_prostate_cancer_baking_soda.html 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/042525_stage_IV_prostate_cancer_baking_soda_treatment_five_year_update.html)

© 2013 VaP - všechny texty tohoto webu jsou volně přístupné

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode