- o alternativní prevenci i léčbě rakoviny

Horečka může léčit rakovinu

18.04.2013 21:27

Paul Fassa

V Německu byly prováděny úspěšné pokusy s léčbou rakoviny prostřednictvím uměle vyvolané horečky. K objasnění tohoto mechanismu je ale potřeba pochopit důležitost horečky při léčení. Horečka totiž není příznakem, který musíme okamžitě eliminovat prostřednictvím toxických chemikálií, které obvykle předepisuje běžná medicína. Horečka je totiž přirozeným způsobem, jak se tělo uzdravuje a likviduje patogeny[1].

Francouzský mikrobiolog Dr. Andre Lwoff vědecky demonstroval, že horečka je dokonce schopna léčit i jinak nevyléčitelné choroby. K tomuto tématu napsal Dr. Josef Issels - přední evropský specialista na léčbu rakoviny, toto: „Uměle vyvolaná horečka má největší potenciál k léčbě mnoha nemocí, nevyjímaje ani rakovinu.“ Dr. David Mychles – profesor z Oxfordu se svým týmem nedávno potvrdil účinnost uměle vyvolané horečky k léčbě nemocí, mezi které patří i rakovina.

Důsledky odstraňování horečky

Jeden z hlavních propagátorů hypertermie pro léčbu rakoviny, Dr. Werner Zabel, ilustruje své poznatky historickou zkušeností, která dokládá preventivní a léčivé schopnosti horečky u rakoviny: oblast močálů v blízkosti Říma byla známá vysokým výskytem malárie, vyvolávané moskyty. Vláda se tedy rozhodla meliorovat močály. Malárie se následně vytratila, avšak četnost rakoviny, která zde byla do té doby výrazně pod běžným průměrem, se prakticky okamžitě zvedla.

Z toho bylo možné vyvodit, že malárie vyvolávala horečky, které pomáhaly předcházet rakovině mezi místní populací. Evropané a především Skandinávci historicky používají několika způsobů zahřívání těla pro léčebné účely. Mezi takové například patří parní lázně, horké prameny nebo sauny. V Evropě tady není metoda zvyšování tělesné teploty za účelem uzdravování žádnou novinkou.

Avšak vyvolávání horečky při léčení rakoviny není příležitostný způsob pro léčbu vlastními prostředky. Vyžaduje odborný dohled od zkušeného lékaře nebo léčitele.

Metody hypertermie (termoterapie)

Mezi nejstarší metody patří tzv. Schlenzova lázeň, známá v Evropě už několik století. Než se začala uplatňovat při léčbě rakoviny, byla využívána proti řadě jiných nemocí. Spočívá v celkovém ponoření v horké vodě – pouze nos a ústa vyčnívají na hladině, aby bylo umožněno dýchání. Teplota vody bývá kolem 39°C. Asi po půlhodině se začíná tělesná teplota vyrovnávat s vodní lázní. Během tohoto působení se musí kontrolovat puls, aby nepřesahoval 140 tepů za minutu.

Asi bude překvapením, že kolem roku 1976 se v USA začala šířit lokální metoda zahřívání rakovinových nádorů ultrazvukovými vlnami a byla ohlašována jako možný léčebný postup i pro komerční medicínu. Avšak i navzdory mnoha úspěšným klinickým pokusům se tento tento postup v USA plošně nerozšířil.

K této metodě se ale obrátili lékaři v Německu a v Číně, kde se již termoterapie stala běžnou. Velmi skrovné využívání lokalizované hypertermie v Americe bylo bohužel degradováno na podpůrné prostředky léčby (např. pro změkčování nádorů) a nasazení toxické léčby se zde stalo mnohem masovější. Ačkoliv tedy byla hypertermie nejdříve nasazována v Americe, nejčastěji se nyní pro léčbu rakoviny používá v Německu a v Číně.

Co nejlepší přístup

Než použít v integrativní medicíně hypertermii jako doplněk k toxické ortodoxní léčbě, měla by být používána k dalším alternativním, netoxickým, levnějším léčbám rakoviny. Existuje mnoho alternativních terapií rakoviny, které je možné úspěšně integrovat s hypertermií.

Jako příklad tohoto přístupu může sloužit třeba centrum Dr. Budwigové ve Španělsku, které nabízí hypertermii infračerveným saunováním současně s dietou podle této léčitelky a případně i další druhy terapií. Když už je řeč i dietě, součástí každé terapie rakoviny by měla být léčivá strava. Rakovinné buňky jsou vyživovány v prvé řadě glukózou – proto se léčebná strava vyhýbá cukru ve všech podobách, alkoholu, zpracovaným potravinám a obvykle i masu. Upřednostňují se hlavně organická zelenina, ovoce a celozrnné potraviny.

Mimoto by saunování nebo parní lázně měly být využívány každým, kdo dbá na dobré zdraví a prevenci před nemocemi.


 


Použité odkazy a další zdroje:
[1] https://www.naturalnews.com/027149_fever_virus_flu.html
https://www.alkalizeforhealth.net/therapeuticbaths.htm
https://www.cancerdecisions.com/content/view/236/2/lang,english/
https://www.cancerdecisions.com/content/view/237/2/lang,english/
https://www.budwigcenter.com/high-bo


(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/031751_fever_cancer.html)

 

© 2013 VaP - všechny texty tohoto webu jsou volně přístupné

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode