- o alternativní prevenci i léčbě rakoviny

Studie dokládají, že pití kávy může snižovat riziko rakoviny prsu

18.04.2013 20:47

S. L. Baker

Rakovina prsu patří mezi častá závažná onemocnění u žen. Podle informací The National Cancer Institute zemře jen v samotných USA na tuto chorobu ročně kolem 50 000 žen. Sdělovací prostředky stejně jako komerční medicína však většinou přistupují k této chorobě jako k něčemu, co padá z čistého nebe a dávají ženám pouze šance doufat, že nebudou patřit mezi ty „nešťastnice“, které tuto nemoc dostanou. Ženy bývají hlavně vyzývány, aby docházely na mammografická vyšetření, která dokáží včas odhalit zhoubné bujení – a to i navzdory skutečnosti, že radiační záření spojené s touto procedurou je už dávno známo navyšováním rizika této choroby[1].

Na obzoru je ale dobrá zpráva. Vědci zabývající se zkoumáním přírodních složek v rostlinách zjišťují, že mnoho přírodních produktů dokáže nabídnout určitou ochranu proti vzniku rakoviny prsu. To by pak znamenalo, že ženy mohou samy převzít kontrolu nad velikostí svého rizika vzniku rakoviny - už jen tím, že budou věnovat zvýšenou pozornost svému způsobu stravování. V jednom z detailních průzkumů, který byl zrovna publikován v magazínu The Breast Cancer Research, vědci z prestižního The Karolinska Institute předložili významné důkazy o tom, že některé složky v kávě snižují riziko vzniku rakoviny prsu.

Tato nová studie dokládá, že pití kávy krátkodobě zvyšuje produkci receptorů ER (anti-estrogen-resistant estrogen-receptor)

V rámci studie vědecký tým porovnával faktory životního stylu a spotřebu kávy mezi ženami s rakovinou prsu a ženami stejného věku, u kterých dosud nebyly odhaleny žádné novotvary, Ukázalo se, že konzumentky kávy mívají obecně nižší výskyt rakoviny prsu než ženy, které pijí kávu jen zřídka.

Při hlubším pátrání po souvislostech pití kávy se vědci zajímali o důležité faktory životního stylu, které mohou ovlivňovat pravděpodobnost výskytu rakoviny prsu, mezi něž patří např. věk nástupu menopauzy, cvičební návyky, váha, vzdělání nebo výskyt rakoviny v rodině. Jakmile uspořádali data podle těchto faktorů, zjistili, že ochranný účinek kávy působí především u typu rakoviny prsu, který je označován jako ER-negativní.

I když se tento důkaz o prospěšnosti kávy zdá být velmi významný, není dosud znám mechanismus tohoto působení. Vědci ve svém prohlášení k médiím konstatovali, že tento účinek může být závislý i na způsobu přípravy kávy nebo také na druhu používaných kávových zrn.

Podtrženo a sečteno: server NaturalNews už dříve přinesl informace, že káva obsahuje přírodní složky, které mohou působit jako prevence proti různým typům rakoviny prsu a dokonce i zastavovat růst buněk, které se už staly zhoubnými.

Jedním z takových příkladů je studie publikovaná v časopise the Crop Science, v níž vědci z univerzity v Coloradu studovali antirakovinné vlastnosti šesti druhů luštěnin a zjistili, že každá z nich může snižovat výskyt rakoviny a nádorů u všech živočichů[2].

Na závěr považujeme za vhodné ještě citovat Elaine Hardman, PhD, která působí jako profesorka medicíny na The Marshall University School of Medicine. Ta na základě svého dosavadního výzkumu rakoviny radí ženám toto: „Jezte hlavně hodně vlašských ořechů“. Výzkum, který vedla, totiž doložil, že tento druh ořechů dokáže významně snižovat riziko vzniku rakoviny prsu[3].


 

Použité odkazy:
[1] https://www.naturalnews.com/024901.html
[2] https://www.naturalnews.com/025614_c
[3] https://www.naturalnews.com/026115_w

Další informace:
https://breast-cancer-research.com/
https://www.naturalnews.com/024901.html
https://www.naturalnews.com/029204_broccoli_cancer_cells.html#ixzz1LyILaTFA
https://www.naturalnews.com/025633_cancer_oil_olive.html#ixzz1LyIXMiln


 

(Přeloženo z https://www.naturalnews.com/032371_coffee_breast_cancer.html)

 

© 2013 VaP - všechny texty tohoto webu jsou volně přístupné

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode